Projekt flermansbåt

Under 2024 bedriver vi projektet flermansbåt för att bredda och förbättra vår verksamhet.

Projekt flermansbåt syftar till att göra segling tillgänglig för fler. KKS har länge arrangerat seglarskola för barn och unga och ser idag även en stor efterfrågan bland vuxna att segla jolle, tyvärr kan vi inte möta denna efterfrågan då det saknas redskap. Med större båtar kan vi erbjuda segling för nya målgrupper och fler fortsättnings möjligheter i vår befintliga verksamhet. Kristinehamn har en unik skärgård som inte alls är lika tillgänglig som den borde vara. Genom att skapa förutsättningar för fler att segla tillsammans hoppas vi öka antalet segel på vattnet och att fler får uppleva vår vackra skärgård!

Vi tar tacksamt emot tips, ideér och hjälp av alla som vill dela med sig!

Är du själv intresserad av att lära dig segla eller segla mera är du varm välkommen att fylla i vår intresse anmälan här!

Du kan läsa mer om projektet i dokumentet nedan

Projektplan (Levande dokument)